CONSELLERADR.COM

Antoni rodriguez Prat

Conseller de seguretat ADR/RID

Telf. 972 81 62 62 / 615 93 95 06

Presentació


Antoni Rodriguez Prat

Les activitats relacionades amb les mercaderies perilloses, comporten els aspectes més conflictius de la activitat industrial, degut als riscos per les persones, els bens i el medi ambient.

El Conseller esta obligat a examinar el compliment per part de l’empresa de les regles aplicables al transport de mercaderies perilloses, assessorar en les diferents operacions (càrrega, transport o descàrrega) i redactar un informe anual.

Volem col·laborar amb la vostre empresa com a servei extern de conselleria ADR/RID en la forma adient i necessària segons les vostres necessitats.

Serveis


Assessorament

Assessorament personalitzats dels pasos a seguir en cada cas concret.

Informació

Actualització de l’informació necessària que precisa la vostre Empresa.

Formació

Formació al personal implicat en las diferents operatives relacionades amb el transport.

Seguiment

Seguiment documentat de totes les actuacions realitzades.

Contactar


Dades de contacta
Antoni rodriguez Prat, Conseller ADR
Telf: 972 81 62 62 / 615 93 95 06
Email
info@conselleradr.com